Adóügyi tájékoztató gépjárműadóhoz

 

 

ADÓÜGYI TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰADÓHOZ SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

 

 

 

Az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályaiból következően 2013. január 1-től a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti ún. „7 pontos igazolással", illetve a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § (3) bekezdésének ac) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó­-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek - függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő - továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre a szakértői szervnél a közlekedőképességük minősítése céljából legkésőbb 2012. december 31-ig vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással" rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.

 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye a gépjárműadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan:

 

a)    elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-­másolattal,

 

b)    másodlagosan a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal,

 

vagy

 

c)     a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal

 

igazolható.

 

 

 

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (Okmányiroda 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat -feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatóságához.

 

Tekintettel az előzőekre, azon ügyfelek, akik a 2013. január 1-től hatályos szabályozás alapján érvényesíthető gépjárműadó-mentességre jogosító igazolással Bak-Sárhida Községek Körjegyzőségénél jelenleg nem rendelkeznek, a fent hivatkozott okmányirodát legkésőbb 2012. december 31-ig szíveskedjenek megkeresni az 1. pontban leírt igazolások valamelyikének beszerzéséhez.

 

Természetesen, amennyiben rendelkeznek a már említett ún. „új igazolások" egyikével, akkor az okmányirodát nem kell megkeresni, de ahhoz, hogy 2013. január 1-től gépjárműadó-mentességre jogosultak lehessenek, az új igazolást a községi önkormányzat adóhatóságához (körjegyző) be kell nyújtaniuk.

 

 

 

Bak, 2012. szeptember 19.

 

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                         Császár László sk.

                                                                                                  körjegyző