Óra

Naptár

október 2021
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Magyar Falu Program

MFP_logo.jpg

Mai látogatóink

Oldalainkat 889 vendég és 0 tag böngészi

Adós ügyek

 

Magánszemélyek kommunális adója

 

 

 

 

 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyintézés

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/1999. (XII. 31.) Önkormányzati rendelet.

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 

 

Ügymenet leírás:

 

 

 

Magánszemélyek kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján a lakás, üdülő, szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telek tulajdonosa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakást). Az adómérték tekintetében kérem olvassa el és az ide vonatkozó rendeletet.

 

 

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

 

 

 

 

 

 

Iparűzési adó adó

 

 

 

Iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés.

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Alkalmazott jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a kommunális adóról szóló 44/1995 (XII. 19.) Kgy. rendelet és az iparűzési adóról szóló 56/2000 (XII. 21.) Ör. rendelet.

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

A helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 


HIPA rendelet módosítás

 

 

 

Ügymenet leírás:

 

Adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a Bak község közigazgatási területén vállalkozási tevékenységet folytat.

 

 

 

Adóelőleg fizetési határidő március 15.

 

Adóbevallások benyújtásának és adókülönbözet befizetésének határideje május 31.

 

A megállapított éves adóelőleg második részének befizetési határideje szeptember 15. (fizetési meghagyás alapján)

 

Adófeltöltés fizetési határideje december 20.

 

 

 

 

Önellenőrzéssel kapcsolatban kérem keresse fel ügyintézőjét.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

Talajterhelési díj ügyintézés

 

 

 

 

 

Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés.

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Illetékes szerv: Önkormányzati adócsoport

 

  
Az  eljárás jogi alapja:

 

-    A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 

 

-  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

-    Bak község Önkormányzat képviselő-testületének 21/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

 

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

 


A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége

 


A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3

 


A talajterhelési díj mértéke:

 

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Bakon 1)

 


Bevallás benyújtásának határideje: 

 

- a tárgyévet követő év március 31.

 

Befizetési határidő: 

 

- a tárgyévet követő év március 31.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.


 

 

Gépjárműadó ügyintézés

 

 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés

 

 

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Illetékes szerv: Önkormányzati adócsoport

 


Az eljárás jogi alapja:

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

 

 

 


Adókötelezettség:
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. apján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a „V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

 

Az adókötelezettség az „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

 


Az adó alanya:

 

- Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

 

- Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

 

- Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

 

- Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halál esetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

 

- Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

 

-    Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.
-    Az adó alanya az „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

 


Az adókötelezettség változása:

 

Az adózót bejelentési kötelezettség terheli:

 

·         amennyiben a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg,

 

·         amennyiben a gépjárművét eltulajdonították.

 

 

 

A bejelentést a változást követő 15 napon belül kell megtennie.

 

 

 

 

 

Az adó alapja: 

 

- Személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

 

- autóbusz, a nyerges vontató, a lakókocsi, lakó pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

 

- tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

 

 

 

Az adó mértéke :

 

Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában

Ft/kW

a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben

345

a gyártási évet követő 4-7 naptári évben

300

a gyártási évet követő 8-11 naptári évben

230

a gyártási évet követő 12-15 naptári évben

185

a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években

140

 

 

 

Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik esetében

Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után

Ft/év

légrugós vagy azzal egyénértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén

1 200

egyéb gépjármű és pótkocsi esetén

1 380

 

 

 

 

Ft/év

"E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után

10 000

"E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű után

46 000

"P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kiadása esetén

23 000

 

 A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

 

 

 

Adómentesség
Mentes az adó alól:

 

-    a költségvetési szerv,

 

-    a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

 

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgy évet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

 

-    az egyház tulajdonában lévő gépjármű,

 

-     a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

 

 

 

Adókedvezmény
-    20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5", „6", „7" vagy „8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

 

30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9",„10", „11", „12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

 


Az adó megfizetése

 

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

 

·         március 15-ig 

 

·         szeptember 15-ig kell megfizetni.

 
Végrehajtással kapcsolatos ügyintézés

 

 

 

Helyiadó tartozás, szabálysértési-, helyszíni- és közigazgatási bírság tartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, eljárási költségmentességgel kapcsolatos ügyek. A köztartozások behajtási eljárása hivatalból indul. Köztartozások tekintetében fizetési kedvezmény (részletfizetés, tartozás mérséklés) kérelemmel a követelést kimutató közigazgatási szervhez kell fordulni.

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból indul

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

 

 

 

Az eljárás jogi alapja:

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

 

 

Valamennyi ügyfél minden év augusztus második felében tájékoztatást kap az adott évi befizetéseiről és adókivetéseiről. 


Adókönyveléssel és adóigazolással kapcsolatos ügyintézés

 

 

 

Adóbefizetések, elszámolások, adóigazolás ügyek.

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból vagy kérelemre indul.

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap (adóigazolási ügyekben: 5 nap)

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

 

Az eljárás jogi alapja:

 

-  1990. évi C. törvény a helyi adókról
-  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

Ügymenet leírás:

 

Az adóigazolás illeték köteles melynek mértéke 3000 Ft (csekken, vagy készpénzben kell befizetni) illetve minden további hiteles példány 600 Ft mely összeget az illeték beszedési számlára kell befizetni. Adóigazolás kérhető személyesen vagy levélben az eljárási illeték befizetésének igazolásával illetőleg a felhasználás megjelölésével.

 

 


Fizetési könnyítés

 

 

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

·         Ügyintéző: Bali András (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból vagy kérelemre indul.

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap (adóigazolási ügyekben: 5 nap)

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Az eljárás jogi alapja:

 

-  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

 Az ügyintézés határideje: 30 nap

 

 Fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke:

 

- magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetén illetékmentes

 

- gazdálkodó szervezetek esetén 10.000 Ft

 

 

 

Ügyintézési folyamat:

 

- kérelem és adatlap benyújtása az abban kért igazolásokkal együtt

 

- illeték befizetése (gazdálkodó szervezetek esetén)

 

- kérelem elbírálása

 

 

 

 Fizetési könnyítés:

 

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

 

Feltétele:

 

·         a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési szándék).

 

·         a fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

·         nem engedélyezhető fizetési könnyítés a befizetett helyi adóra

 

·         magánszemély esetében akkor is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egy összegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 

 

 

Adómérséklés:

 

Csak indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem oldható fel.

 

Feltétele:

 

·         magánszemély esetén az adó, a pótlék- vagy bírságtartozás akkor mérsékelhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti;

 

·         vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

 

 

 

Magyarország hőtérképe

Hőtérkép

Magyarország felhőképe

Felhőkép

Magyarország széltérképe

Széltérkép