Óra

Naptár

október 2021
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Magyar Falu Program

MFP_logo.jpg

Mai látogatóink

Oldalainkat 1565 vendég és 0 tag böngészi

Általános igazgatási ügyek

 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 

 

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

 

 

Fizetendő díjak, illetékek:

 

·         Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke:                         10.000,- Ft

 

·         A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása:                       3.000,- Ft

 

·         A megrongálódott, megsemmisült, elveszett

 

·         működési engedélyről kiállított másodlat illetéke:                       3.000,- Ft

 

·         Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke:                   3.000,-Ft.

 

·         Bejelentett adatok módosításának illetéke:                               3.000,-Ft.

 

 

 

Fizetés módja: illetékbélyeg

 

 Eljárási határidő: 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

 

·         Népegészségügyi Intézet                                   26.000,- Ft.

 

·         Építéshatóság                                                  20.000-, Ft.

 

·         Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal   igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni

 

 

 

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi, megtekinthető a www.sarhida.hu portálon.

 

 

 

1.                 KÉRELEM

 

 

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

 

A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.

 

 A kérelemhez mellékelni kell:

 

·                 Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

 

·                 Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt

 

·                 Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

 

·                 Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;

 

·                 Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

 

·                 A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft. működési engedély, 3.000,- Ft bejelentés esetén)

 

·                 Vásárlók könyvét hitelesítésre

 

·                 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

 

 

A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

 

·                 dohánytermékek;

 

·                 a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

 

·                 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

 

·                 állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

 

·                 fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

 

·                 növényvédő szerek és hatóanyagaik;

 

·                 nem veszélyes hulladék;

 

·                 „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

 

 

MgSZH külön engedélyével forgalmazható élelmiszerek:

 

Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága külön engedélye szükséges:

 

  

 A

 B

 1.

 Termékkör

 Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

 2.

 Hús- és hentesáru

 friss hús*

 3.

 Hal

 friss halászati termék, az élő hal kivételével*

 4.

 Tej, tejtermék

 nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

 5.

 Meleg, hideg étel

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével

 6.

 Cukrászati készítmény, édesipari termék

 azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

 7.

 Egyéb élelmiszer

 békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

 * Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint.

 

 

 

2.   a) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 

2.1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

 

2.2. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

 

·                  a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak,

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségnek,

 

·                 az illetékes rendőrkapitányságnak,

 

·                 jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság),

 

2.3. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

 

2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

2.5. A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

 

 

 

b) ADATVÁLTOZÁS

 

·                 Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

·                 Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

·                 Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

 

 

 

3. a) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ENGDÉLY KIADÁSA ESETÉN

 

 Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

 

1.               Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

 

2.               Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

 

3.               Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.

 

5.   Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

 

6.   Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli

 

·                 a kérelmezővel;

 

·                 az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház esetén a közös képviselővel-

 

·                 az eljárásban közreműködött hatóságokkal

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségnek,

 

·                 az illetékes rendőrkapitányságnak,

 

·                 élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóságnak

 

 

 

7. Az ügyintéző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.

 

 

 

b) ADATVÁLTOZÁS

 

·                 A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

·                 A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

·                 Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.


 TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

 

 

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabály:

 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

·         Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:                           5.000,- Ft

 

·         Módosítás díja:                                                                       5.000,- Ft.

 

·         Fizetés módja:                                                 postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél

 

Eljárási határidő:

 

30 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar

 

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

 

·         Népegészségügyi Intézet                                  19.400,- Ft.

 

·         Környezetvédelmi Felügyelőség                       23.000-, Ft. postai átutalással

 

·         Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés:          13.000-, Ft. postai átutalással

 

 

 

1.         KÉRELEM

 

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

 

Bejelentéshez kötött - az egyébként telepengedély köteles- tevékenység akkor, ha a telephelyi ingatlan - külön jogszabály szerint meghatározott- ipari területen helyezkedik el, illetve akkor is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatbavételi engedélyt adtak ki.

 

Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

·                 Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról

 

·                 Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt

 

·                 A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)

 

·                 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt

 

·                 Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

 

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 

·                 A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

 

·                 Környezetvédelmi tervfejezetet

 

·                 Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt

 

·                 Érvényes korábbi telepengedélyt

 

 

 

 

 

2.         ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

 

2.1.1. Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 

 

2.1.2.      A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. 

 

2.1.3.      A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a (az):

 

·                 Kérelmező

 

·                 Szakhatóságok

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség

 

·                 Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

 

 

 

2.1.4. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

 

 

 

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

 

 

 

2.2  Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

 

2.3  Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

 

2.4   A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

 

2.5   Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

 

 

2.6 Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 

·                  Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegii Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

 

·                 Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget,

 

·                  Jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Zala Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Zalaegerszegi Kirendeltsége

 

·                 Jogszabályban meghatározott esetekben a Zala Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

 

·                 Ha a telep termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Zala Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága

 

·                 Ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a Zala Megyei Kormányhivatal Kultúrális Örökségvédelmi Irodája

 

 

 

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 

·                 a kérelmező és

 

·                 a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

 

 

 

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

 

 A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

 

 

 

2.7 Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

 

 2.8       Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 

·                 a kérelmezővel,

 

·                 a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,

 

·                 az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,

 

·                 a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,

 

·                 Zalaegerszegi Rendőrkapitánysággal

 

·                 A telep fekvése szerint illetékes jegyzővel

 

 

 

 

 

3.            JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS

 

 

 

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

·                 A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)

 

·                 Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot

 

·                 Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról

 

·                 Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt

 

·                 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

 

 

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

 

 

 

4.         EGYÉB

 

 

 

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

 

 

 

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

 

 

 

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.

 

 

 

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.


SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

 

 

Fizetendő díjak, illetékek:

 

  • Szálláshely-üzemeltetési engedély illetéke:                    3.000,-Ft.
  • Bejelentett adatok módosításának illetéke:                    3.000,-Ft.

 

 

 

Fizetés módja: illetékbélyeg

 

 

 

Eljárási határidő: 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.

 

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Népegészségügyi 28.500,- Ft.

 

 

 

A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.

 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

 

 

1. KÉRELEM

 

 

 

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

·                 Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt

 

·                 Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;

 

·                 Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;

 

·                 Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

 

·                 A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget

 

·                 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

 

 

2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

 

 Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

 

1.               Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

 

2.               A szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

 

3.               Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.

 

4.               A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.

 

5.               Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

 

6.               Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli

 

·                         a kérelmezővel,

 

·                         a szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,

 

·                         az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,

 

·                         a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével,

 

·                         a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségével.

 

7.               Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és Igazolást ad ki.

 

 

 

3. ADATVÁLTOZÁS

 

·                 A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

·                 A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

 

·                 A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.


Hagyatéki eljárás

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

  

Vonatkozó jogszabályok:

 

·                 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról

 

·                 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

 

 

 

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik.

 


Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.

 


A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatjuk. A meghallgatás helyéről és idejéről idézést bocsátunk ki. Az idézésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez  elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére.
Ha a hozzátartozó nem soproni lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a hozzátartozó meghallgatása.

 


Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról jegyzőkönyvet készítünk!

 


Mit kell leltározni?

 


1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog.

 


2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és

 

-  a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat,

 

-  cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,

 

-  ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók, 

 

-  nincs ismert örökös, 

 

- a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

 


3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.

 


4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja.

 


5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

Mi a hagyatéki teher?

 

- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,

 

- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint  
a hagyatéki eljárás költségei,

 

- az örökhagyó tartozásai,

 

- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,

 

- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

 


A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Az ingatlanok értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítvány adatai alapján tüntetjük fel. A leltárba felvett ingóságok értékére az öröklésben érdekeltek a tárgy általuk becsült értékének a megjelölésével nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló idézés tájékoztatást tartalmaz.  

 


A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezését követően az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

 


A hagyaték átadása a közjegyző feladata.
 


Birtokvédelmi ügyek

 

 

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Császár László (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

·                 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 188-192 §

 

·                 a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009.(X.16.) Korm. rendelet

 

 

 

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, birtokvédelem illeti meg.

 

A birtokos 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

 

Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. A kérelmet a Közös Hivatalban a jegyzőnél írásban, vagy szóban; személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A meghatalmazást írásban kell csatolni.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.

 

Ha a birtokháborítás tényét a hatóság megállapítja, a birtokháborító felet kötelezi az eredeti birtokállapot helyreállítására, illetve ha annak ismétlődésétől lehet tartani, erre irányuló kérelem esetén eltiltja a jövőbeni birtokháborító magatartástól.

 

 


Talált tárgyak ügyei

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

  

Vonatkozó jogszabályok:

 

§         1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 129-132. §

 

§         18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról

 

 

 

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a találás helye szerinti jegyzőhöz beszolgáltatni.

 

A találást az Igazgatási Csoportnál vagy a Kirendeltségeken kell bejelenteni és a talált tárgyat leadni. Az ügyintéző a talált tárgyat átveszi és a leadástól számított 3 hónapon át megőrzi. Ha az ez alatt az idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, és a leadáskor a találó igényét bejelentette, a három hónap eltelte után a talált tárgyat átveheti.

 

 


Vadkár bejelentése

 

 

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző:

 

o        Császár László (92-461-001)

 

o        Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 

 

 

Az eljárás illetékköteles. A fizetendő eljárási illeték 3.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelem beadásakor leróni.

 


Vonatkozó jogszabályok

 

·                 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

 

·                 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 

·                 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 58. § szakértő

 

 

 

Az eljárás menete

 

Az eljárás a károsult bejelentésére indul.

 

Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár).

 

A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

 

1.    őszi gabona: október 1. - augusztus 15.;

 

2.    tavaszi gabona: április 1. - augusztus 1.;

 

3.    kukorica: április 15. - november 30.;

 

4.    burgonya: április 15. - október 15.;

 

5.    napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.;

 

6.    borsó: március 1. - augusztus 30.;

 

7.    szőlő, gyümölcsös: egész évben

 

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 


A vadkár megállapítását meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki.

 

A kárbecslés időpontjáról és helyéről - az azon való részvétel céljából - a jegyző az érdekelteket értesíti. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

 

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

 

A károsult az eljárást megszüntetõ végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

 

A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás - ideértve a jegyző által lefolytatott eljárás költségeit is - költségeinek megfizetésére - eltérő megállapodás hiányában - a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.


Gyermek születésének anyakönyvezése

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 


 

Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:
- az anya érvényes személyazonosító igazolványa
- az anya személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
- az apa érvényes személyazonosító igazolványa
- az apa személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
- a szülők 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem élnek házasságban

FONTOS TUDNIVALÓ:

- amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőnél illetékmentesen szerezhető be


Haláleset anyakönyvezése

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 


 

Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

 

- jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (kórházi halálesetkor)
- halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példánya
- az elhalt személyazonosító igazolványa (ha elveszett, nyilatkozat az elvesztés körülményeiről)
- az elhalt személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- az elhalt születési anyakönyvi kivonata
- házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota házas)
- halotti anyakönyvi kivonat (a volt házastársét, ha az elhalt családi állapota özvegy)
- jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye (ha az elhalt családi állapota elvált)

FONTOS TUDNIVALÓK:

A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti.

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőnél illetékmentesen szerezhető be


Névváltoztatás

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

·         Ügyintézés helye: 

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

 

·         Ügyintéző: Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

 

·         Ügyintézés határideje: 30 nap

 

·         Ügyfélfogadási idő:

 

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

 

o        Péntek 730-1300.

 


 

Születési névváltoztatási kérelemhez szükséges okmány:

 

- 10.000 Ft értékű illetékbélyeg
- születési és házassági anyakönyvi kivonat

Házassági névváltoztatáshoz szükséges okmány:

- 5.000 Ft értékű illetékbélyeg
- házassági anyakönyvi kivonat

FONTOS TUDNIVALÓK:

- a születési névváltozáshoz a kérelem nyomtatványt az anyakönyvvezetőnél lehet kérni
- amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőnél szerezhető be, ennek illetéke 2.000 Ft

 

 

 

Magyarország hőtérképe

Hőtérkép

Magyarország felhőképe

Felhőkép

Magyarország széltérképe

Széltérkép