Óra

Naptár

október 2021
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Magyar Falu Program

MFP_logo.jpg

Mai látogatóink

Oldalainkat 1657 vendég és 0 tag böngészi

Szociális ügyek

Szociális igazgatási ügyek ügyleírásai

 

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

·         Ügyintézés helye: 

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltsége (8944 Sárhida, Béke u. 26.)

o        Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége (8943 Bocfölde, Ady u. 15.)

·         Ügyintéző:

o        Ujvári Adrienn

o        Schuhné Dezse Ildikó (92-461-001) 

o        Lakatos Ferencné (92-461-042)

o        Tánczos Klára (92-581-051)

·         Ügyintézés határideje: lásd az egyes ügytípusoknál!

·         Ügyfélfogadási idő:

o        Hétfő-Csütörtök: 730-1600

o        Péntek 730-1300.

Vonatkozó jogszabályok:

·                 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:Ket.) 2004. évi CXL. törvény (Ket.).

·                 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv

·                 Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

·         Bak község  Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól

·         9/2003.(IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

 

 

Az egyes ellátási formák benyújtásához szükséges formanyomtatványok átvehetők papír alapon személyesen a Hivatalban (Kirendeltségeken). Ebben az esetben a nyomtatvány kitöltésében segítséget nyújt az ügyintéző kolléga.

A kérelem/nyilatkozat nyomtatványok innen is letölthetők. !!!!!!

 

 

Ügyintézési határidők:

(1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

(2) Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni.

(4) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.

(5) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet benyújtani.

(6) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni.

(7) Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti.

(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Átmeneti (eseti) segély: a következő formában adható:

 

Rövid leírás:

(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt, az adott évben biztosított költségvetési keretösszeg erejéig.

 

(2) Átmeneti segélyben részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az a személy:

a)      akinek családjában 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

b)      egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

c)      indokolt esetben (pl. gyermekét egyedül nevelő, három és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott) esetében az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg.

(3) Az átmeneti segély összege rászorultsághoz igazodva, legalább 2000,- Ft, maximum 30.000,- Ft.

 

(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke 50.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

 

(5) Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges.

 

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, lakásfenntartás költségeinek igazolása szolgáltatók által vagy számlával

 

 

Temetési segély

 

Rövid leírás:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személy eltemettetéséről gondoskodó támogatása

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkező jogosultak és az a személy, akinek a nevére kiállították a temetési számlát

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, temetési költségekről az eredeti számla, halotti anyakönyvi kivonat másolata

 

 

Lakásfenntartási támogatás

 

Rövid leírás:

Lakásfenntartás kiadásaihoz történő hozzájárulás, melyet 
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a 
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékeben veszélyezteti.

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány,

Az alkalmazott jogszabályok:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, lakásrezsi-költségek igazolása számlával, a lakás négyzetméteréről szóló igazolás (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, albérlet esetén albérleti szerződés)

 

 

Rendszeres szociális segély

Rövid leírás:

Hátrányos helyzetű aktív korúak nem foglalkoztatott vagy támogatott álláskereső személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

Igénylő, kötelezett:

Baki állandó és tartózkodási lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)  Korm. rendelet pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, Munkaügyi Központ igazolása (Hatósági bizonyítvány)  jövedelemigazolás, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok, adó- és taj kártya, vagyonnyilatkozat

 

 

 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Rövid leírás:

Az aktív korúak ellátása hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás

Igénylő, kötelezett:

baki állandó és tartózkodási  lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)  Korm. rend. a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) Önkormányzati rendelet

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, jövedelem és vagyonnyilatkozat, Munkaügyi Központ igazolása (Hatósági bizonyítvány), iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, adó- és tajkártya

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rövid leírás:

Gyermeket nevelő, rendkívüli élethelyzetbe került családoknak nyújtott támogatás

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és 9/2003.(VI. 11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, tanulói jogviszony igazolás

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rövid leírás:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és 9/2003.(VI. 11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkező jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

30 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend.

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat, tanulói jogviszony igazolása, gyámkirendelő határozat

 

 

Óvodáztatási támogatás

 

 

Rövid leírás:

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése

Igénylő, kötelezett:

baki lakcímmel rendelkezdő jogosultak

Az ügyintézés kezdeményezhető:

személyesen ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az ügyintézés díja:

-

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend.

Szükséges iratok:

szülők önkéntes nyilatkozata az iskolai végzettségről, óvodalátogatási igazolás, lakcímkártya, személyi igazolvány

 

 

 

Magyarország hőtérképe

Hőtérkép

Magyarország felhőképe

Felhőkép

Magyarország széltérképe

Széltérkép