Óra

Naptár

október 2021
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Magyar Falu Program

MFP_logo.jpg

Mai látogatóink

Oldalainkat 1069 vendég és 0 tag böngészi

Időközi választás kitűzése

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Tel/fax.: 92/461-001.

 

 

 

Tárgy: Időközi választás kitűzése.

 

 

1/2015. (I. 23.) számú határozat

 

 

Bak község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Bak község Helyi Választási Bizottsága a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2015. április 12. napjára (vasárnap)tűzi ki, továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

 Az időközi választásra az általános választás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szabályait kell alkalmazni.

A Helyi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. § (1) bekezdése alapján a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg: a települési roma nemzetiségi képviselő választáshoz 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.

 

A Bak község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Bak község Önkormányzata hirdetőtábláján, és a Bak község Önkormányzata www.bak.hu hivatalos honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10..) fellebbezést nyújthat be a Bak község Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

• a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

• a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

• a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

 

 

Indokolás

 

A 2014. október 12. napon megtartott roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a roma települési nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselők a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és letették az esküt. Ezt követően – 2015. január 22. napján – az két fő nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondott mandátumáról.

 

A Ve. 309. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választását a Helyi Választási Bizottság tűzi ki a Ve. 8. §-a és a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 69. §. (2) bekezdése alapján. Mivela képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent, ezért az üres helyekre időközi választást kellett kitűzni.

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Helyi Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő.

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képezi a választás határidejét és határnapjait tartalmazó rendelkezés.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a Nektv. 69. §. (2) bekezdésén, a Ve. 309. § (2) bekezdésén,

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

 

Bak, 2015. január 23.

 

 

 

                                                                                               Csordás József

                                                                                                 HVB elnök


 

Bak község Helyi Választási Bizottság 1/2015. (I. 23.) határozat 1. sz. melléklete

 

A Ve. 11. §. (1) bekezdésében és a 309. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. április 12. napjára kitűzött roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására Bak község Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

 

I.       Szavazóköri névjegyzék

1. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2015. március 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)

2. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2015. február 13-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az illetékes Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)

3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2015. február 13-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)

4. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2015. február 23. napig kell megküldeni. (Ve. 115. §. (2) bekezdés)

5. A mozgóurna iránti kérelemnek

a) A választás kitűzését követően, de legkésőbb 2015. április 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel .(Ve. 103. §. (2) bekezdés a.) pontja) vagy

b) 2015. április 12-én legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.(Ve. 103. §. (2) bekezdés b.) pontja)

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2015. április 10-én bírálja el (Vc. 113. §(2) bekezdés)

6. A helyi választási iroda— vagy megbízás alapján a területi választási iroda - a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóumát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2015. április 11-én kinyomtatja. (Ve. 106. §. (2) bekezdés)

7. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2015. július 13-án meg kell semmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés)

8. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2015. július 13-án törölni kell. (Ve. 109. § (2) bekezdés)

 

II. Jelöltállítás

1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2015. február 23-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés)

2. A választási iroda - az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2015. március 08-án és 2015. március 30-án 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317. § (2) bekezdés)

3. A roma települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2015. március 09-én 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 318. § (1) bekezdés)

4. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő 2015. július 13-án megsemmisíti. (Ve. 128. §.)

5. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2015. március 10. (Ve. 124. § (2) bekezdés)

 

III. Kampánvtevékenvség

1. A választási kampányidőszak 2015. február 21. napjától 2015. április 12. nap 19 óráig tart. (Ve. 139. §)

2. Választói gyűlés tartásának utolsó időpontja 2015. április 11. 24.00 óra. (Ve. 145. § (1) bekezdés)

3. 2015. április 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) pontja)

4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2015. április 12. napján nem folytatható. (Ve. 143. §)

IV. Szavazás előkészítése

1. A választási bizottság a bejelentett jelöltek- annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2015. március 09-én 16 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

2. A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2015. március 09. után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162. § (1) bekezdés)

3. 2015. április 11-én a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164. § (1) bekezdés)

V. Szavazás

1. A szavazóhelyiségben szavazni 2015. április 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

2. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2015. július 13-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.(Ve. 205. § (1) bekezdés)

3. 2015. július 13-a utáni napon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés).

Magyarország hőtérképe

Hőtérkép

Magyarország felhőképe

Felhőkép

Magyarország széltérképe

Széltérkép