• 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
  • polgarmester@nullbak.hu
  • 92/461-001

Közbiztonsági célú kamerarendszer

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Bak Község Önkormányzata, mint adatkezelő a község területén az emberi élet, testi épség, személyes szabadság védelme, az állampolgárok biztonságérzetének növelése, és vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.


A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a településre érkező illetve ott élő személyek élet és vagyonvédelmének biztosítása, biztonságérzetének növelése, a közterület általános rendjének megóvása, a zavartalan egymás mellett élés biztosítása, valamint az adatkezelő tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak védelme.

Ennek keretében cél a jogsértések, szabálytalanságok észlelése, a jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben a képfelvételek bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárásban felhasználásra.

A képfelvételek megtekintésére kizárólag utólag kerül sor, folyamatos megfigyelés nincs, amennyiben szükséges és indokolt a felvételek utólagos megtekintésére van lehetőség.

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából történik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

A kamerarendszer műszaki átadása február 23-án zajlott le. Jelenleg 9 kamera figyeli a közterületeket, a tizedik beszerzése folyamatban van.

A Zalai Hírlap cikke a témáról