• 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
  • polgarmester@nullbak.hu
  • 92/461-001
  • Keresés

Településképi Arculati Kézikönyv

Bak jelenleg hatályos Településképi Arculati Kézikönyvét a 126/2017. (XII. 4.) határozattal fogadta el a Képviselőtestület.


A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be a helyi közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek, közterületek kialakításának módjára.

Bak Településképi Arculati Kézikönyv 2017 (méret: 15315 Kb formátum: pdf)