• 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
  • polgarmester@nullbak.hu
  • 92/461-001
  • Keresés

Zártkerti útfelújítás Bakon

A Kedvezményezett neve: Bak község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése

A pályázati felhívás kódszáma: 2021-TK-WEB

A projekt címe: Zártkerti útfelújítás Bakon

A projekt azonosító száma: 3313342380

A szerződött támogatás összege: 62,25 millió forint

A támogatás mértéke: 95 %


A projekt bemutatása:

A fejlesztett útszakasz Bak község nyugati belterületi határán, a Táncsics utca folytatásaként, a temető mellett kezdődik. A meglévő csomóponttól a 064 hrsz-ú ingatlanon halad az út a temetőtől északra, nyugati irányba. Az út a 0126 hrsz. alatt folytatódik.

Az út mindvégig a pályázó önkormányzat tulajdonában van, a fejlesztés nem vett igénybe idegen területet.

A fejlesztésre azért volt szükség, mert az út állapota leromlott, a burkolat folytonossági hiányokban szenvedett, a koronaszélesség nem volt megfelelő. Emiatt az érintett mezőgazdasági és szőlőhegyi területek esős időszakban nehezen voltak megközelíthetők, továbbá a helyenként nem megfelelő szélesség miatt balesetveszélyes volt.

Az út elsőrendű célja a mellette található mezőgazdasági termőterületek, valamint szőlészeti, kertészeti termelő helyek termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása.

A külterületi mezőgazdasági utak közül az úgynevezett "hegyi utak" Zala megyében különleges szerepet töltenek be a települések gazdasági életében. Bak községben is a nagyüzemi mezőgazdaságilag művelhető területek mellett a települések közelében, határában létrehozott kisgazdaságok kertészeti és szőlészeti területek, az úgynevezett "hegyek" biztosítják a falvak hagyományos, mezőgazdasági termelésből származó jövedelmének egy részét.

A projekt által érintett terület és a település gazdasági fejlődése szempontjából gazdaságilag és a falu népességmegtartó erejének növelése miatt társadalmilag is fontos, hogy a helyi gazdaságot erősítő mezőgazdasági és kertészeti gazdaságok és az ún. háztáji kisgazdaságok megfelelő minőségű úton közelíthessék meg a termőterületeket. A fejlesztendő útszakasz szerepe ezeknek a termelőknek a segítése, a területek megközelíthetőségének javítása, ezáltal a gazdasági szerep erősítése, a település gazdasági erejének növelése.

A fejlesztés során megtörtént az út pályaszerkezetének átépítése úgynevezett „hideg REMIX” technológiával:

10 cm zúzottkő ráhordást követően 15 cm helyszíni hideg remix, majd 2 réteg felületi bevonat (FB/E BZBZ8/11-4/8)

A csapadékvíz-elvezető rendszer esetében tisztítás, profilozás, és az átereszek cseréje történt meg.

A fejlesztéssel az alábbi pozitív hatásokat értük el:

- a külterületen élő 6 fő ingatlanjának megközelíthetősége javult, a lakóhelyüket jó minőségű aszfaltozott úton közelíthetik meg minden évszakban.

- a külterületen lévő 10 aktív és további 5, ideiglenesen passzív vállalkozás, valamint a 26 további ingatlan (kisgazdaságok) elérhetősége javult, a termények szállítási útvonala jó minőségű lett, ezáltal a vállalkozások versenyképessége javult, ami a település adóerejét és gazdasági jelentőségét is növeli.

- a fejlesztéssel érintett útszakaszokon az átereszek és az árkok kitisztításával a terület vízelvezető képesség javult, az árkok levezetik a felesleges vízmennyiséget, az nem terheli a mezőgazdasági területet

A fejlesztéssel érintett útszakaszok műszaki adottságai javultak:

• az út koronaszélessége lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

• az útfelület egyenetlenségeinek és folytonossági hiányainak megszüntetésével a közlekedésbiztonság javult, csökkent az útminőség miatti balesetveszély

• csökkent a közutat használó járművek fizikai elhasználódása, a járművek értékállósága javult, szervizelési költségei csökkennek

• összességében javult a településen élők életminősége a külterületi területek megközelíthetőségének javításával.